Використання водних ресурсів

Задача 1. При перевірці очисних споруд каналізації населеного пункту встановлено, що якість стічних вод після очистки не відповідає затвердженим величинам ГДС. Фактичні середні показники за останні 3 місяці (91 доба) згідно з результатами відомчої лабораторії становлять: 35 мг/г (35 г/м3) органічних речовин по БСК 20 при величині затвердженої допустимої концентрації 15 мг/л, А, = 0,3;

30 мг/л (30 г/м3) завислих речовин при величині затвердженої допустимої концентрації 15 мг/л;

2,5 мг/л (2,5 г/м3) нафтопродуктів при величині затвердженої допустимої концентрації 0,3 мг/л, Аі = 20;

2,0 мг/л (2,0 г/м3) речовин "№", для якої не встановлена ГДК і відповідно не затверджена величина ГДС та допустима концентрація.

Інші показники не перевищували затверджених допустимих концентрацій. Витрати стічних вод за цей період становили 20 тис. м3/добу. Скид стічних вод водний об'єкт рибогосподарського водокористування II категорії. Величина неоподаткованого мінімуму доходів громадян - 17 у.о.

Обчислити збитки для наднормативних скидів:

1) органічних речовин (Зорг); 2) завислих речовин (Ззав); 3) нафтопродуктів (Знафт); 4) речовин "№" (3№); 5) загальну суму збитків (Ззаг).

Відповідь: 1) 891 у.о.; 2) 222,8 у.о.; 3) 6534,5 у.о.; 4) 29702,4 у.о.; 5) 30850 у.о.

Задача 2. З очисних споруд, що розглядались в першій задачі, скидаються стічні води з такими ж показниками, але немає дозволу на спецводокористування та затверджених величин ГДС або ТУС (тобто скид несанкціонований).

Обчислити збитки за самовільний скид: 1) органічних речовин (Зорг); 2) завислих речовин (Ззав); 3) нафтопродуктів (Знафт); 4) речовин "№" (3№); 5) загальну суму збитків (Ззаг).

Відповідь: 1)1559,4 у.о.; 2) 445,5 у.о.; 3) 7425,6 у.о.; 4) 29702,4 у.о.; 5) 31117 у.о.

Задача 3. Внаслідок аварії, що сталася на -каналізаційній насосній станції, протягом 12 діб у водний об'єкт рибогосподарського користування І категорії скидались стічні води місцевої каналізації з середньою концентрацією забруднюючих речовин по БСК 20 -105 мг/л, завислих речовин - 72,5 мг/л, нафтопродуктів -8,57 мг/л при цьому витрати стічних вод склали 14 968 м7годину. Величина неоподаткованого мінімуму доходів громадян - 17 у.о.

Обчислити збитки за самовільний скид: 1) органічних речовин (Зорг); 2) завислих речовин (Ззав); 3) нафтопродуктів (Знафт); 4) загальну суму збитків (Ззаг).

Відповідь: 1) 13850,6 у.о.; 2) 3187,8 у.о.; 3) 75364,6 у.о.; 4) 77920,4 у.о.

Задача 4. Визначення збитків від забруднення підземних вод нафтопродуктами в районі Шебелинського газопереробного заводу. Факт забруднення ґрунтових вод був встановлений після виявлення нафтопродуктів у ряді колодязів селища Андріївка Харківської області, розташованого в 1,5 км від заводу. Спеціальна комісія вивчила проектно-технічну документацію на будівництво і розширення окремих об'єктів заводу, матеріали науково-дослідних робіт по визначенню впливу господарської діяльності на підземні води, обстежила стан технологічного обладнання і комунікацій, визначила причини та умови забруднення підземних вод. Було встановлено основні джерела та причини забруднення підземних вод.

На основі екологічних вишукувань було встановлено, що площа території забруднення на момент проведення вивчення складає 82,6 га. В геологічному відношенні район займає частину заплави і надзаплавної тераси р. Сіверський Донець. На глибину до 20 м складають піщано-глинисті відклади, які підстеляються глинами. Водовмісткі породи представлені дрібно- і середньозернистими пісками з коефіцієнтом фільтрації 1 м/добу, активною пористістю 0,18. Потужність водоносного горизонту в середньому дорівнює 12 м. Горизонт експлуатується місцевим населенням. Величина неоподаткованого мінімуму доходів громадян - 17 у.о.

Обчислити: 1) об'єм забрудненої частини водоносного горизонту; 2) величину збитку внаслідок забруднення.

Відповідь: 1) 1784, 2 тис. м3; 2) 39,43 тис. у.о.

Задача 5. Визначення збитків від забруднення підземних вод у зоні розміщення нафтобази. Комісією, створеною територіальними органами Мінекобезпеки України встановлено, що на нафтобазі (Донецька область, ст. Микитівка) внаслідок аварійного порушення герметичності резервуара для зберігання бензину в підземні води протягом двох тижнів надійшло 1,5 т бензину. Оцінка втрат нафтопродуктів погоджена з керівництвом нафтобази, яке за 2 доби (з моменту встановлення) забезпечило ліквідацію аварійної ситуації. Забруднення зазнали підземні води, які залягають на глибині 4,0 - 4,5 м від поверхні землі. Величина неоподаткованого мінімуму доходів громадян - 17 у.о.

Обчислити: загальну величину збитків внаслідок аварії на нафтобазі.

Відповідь: 1472 у.о.

Практичне заняття 5

Наши рекомендации