Облік розрахунків з учасниками

Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" (П) призначений для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками і засновниками підприємства, які пов'язані з розподілом прибутку і формуванням статутного капіталу:

Кредит – збільшення заборгованості підприємства перед засновниками і учасниками;

Дебет – її зменшення (погашення), в т.ч. реінвестування доходів і ін.

Така заборгованість може виникнути у разі|в разі| нарахування дивідендів (субрахунок 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"), зменшення частки|долі| одного з учасників в статутному капіталі підприємства або його виходу зі|із| складу учасників (субрахунок 672 "Розрахунки за іншими виплатами").

Аналітичний облік ведеться за кожним учасником, засновником та за видами виплат.

Типові проведення по субрахунку 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами":

1. Нараховані дивіденди засновникам, учасникам підприємства:

– за рахунок чистого прибутку:

Дебет Кредит
443 "Прибуток, використаний в звітному періоді" 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

– за рахунок резервного капіталу:

Дебет Кредит
43 "Резервний капітал" 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

2. Нарахований авансовий внесок з податку на прибуток:

Дебет Кредит
981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" 641 "Розрахунки за податками"

3. Сплачений податок на прибуток до або під час виплати дивідендів:

Дебет Кредит
641 "Розрахунки за податками" 31 "Рахунки в банках"

4. Виплачена сума дивідендів:

Дебет Кредит
671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" 31 "Рахунки в банках"

Типові проведення по субрахунку 672 "Розрахунки за іншими виплатами":

1. Зменшена сума статутного капіталу при виході учасника з|із| товариства|товариства| відповідно до змін в статутних документах:

Дебет Кредит
40 "Статутний капітал" 672 "Розрахунки за іншими виплатами"

2. Повернена сума грошових коштів учаснику при його виході, раніше внесена до статутного капіталу при створенні|створінні| підприємства:

Дебет Кредит
672 "Розрахунки за іншими виплатами" 31 "Рахунки в банках"

3. Повернений засновникові об'єкт основних засобів|коштів|:

– на залишкову вартість об'єкту:

Дебет Кредит
672 "Розрахунки за іншими виплатами" 10 "Основні засоби"

– на суму накопиченого зносу об'єкту:

Дебет Кредит
131 "Знос основних засобів" 10 "Основні засоби"

4. Виплачена засновникові різниця між первинною|початковою| і залишковою вартістю об'єкту основних засобів|коштів|:

Дебет Кредит
672 "Розрахунки за іншими виплатами" 31 "Рахунки в банках"

Наши рекомендации