Мақсат:Мемлекеттік реттеудің қажеттілігін, мақсаттарын, қызметтерін, ҚР мемлекеттік реттеу моделдерінің ерекшеліктерін оқу

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН

ДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Мамандық: Мейірбике ісі

Пән: экономикалық теория негіздері

Кафедра: Қазақстан тарихы және жалпы білім беру

Курс

Тақырыптар

Құрастырушы Тусмаганбетова Д.Г.

Қазақстан тарихы және

жалпы білім беру кафедрасының

оқытушысы

-----------------

қолы

Семей 2014ж.

Кафедра отырысында бекітілген

«____»___________ 201___ж. № __ хаттама

ҚТ және ЖББ кафедрасының меңгерушісі т.ғ.к. __________ Серғазина Г.М.

Кафедра отырысында бекітілген

«____»___________ 201___ж. № __ хаттама

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)

________

________

________

________

ҚТ және ЖББ кафедрасының меңгерушісі т.ғ.к. __________ Серғазина Г.М.

Кафедра отырысында бекітілген

«____»___________ 201___ж. № __ хаттама

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)

________

________

________

________

ҚТ және ЖББ кафедрасының меңгерушісі т.ғ.к. __________ Серғазина Г.М.

Кафедра отырысында бекітілген

«____»___________ 201___ж. № __ хаттама

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)

________

________

________

________

ҚТ және ЖББ кафедрасының меңгерушісі т.ғ.к. __________ Серғазина Г.М.

Кафедра отырысында бекітілген

«____»___________ 201___ж. № __ хаттама

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)

________

________

________

________

ҚТ және ЖББ кафедрасының меңгерушісі т.ғ.к. __________ Серғазина Г.М.

1.Тақырып №1 : Экономикалық теорияның пайда болуы және дамуы.

2. Мақсаты: Сұрақтарды жан-жақты, тереңірек оқуды кеңіту, берілген пән бойынша оқу процесінін айналымындағы оқулықтар мен оқу әдістемелерінің жан-жақтылығын тарту қажет. Сонымен қатар, Қазақстандағы ойлардың дамуына назар аудару қажет.

3.Тапсырмалар: «Экономикалық теорияның пайда болуы және дамуы» тақырыбына портфолио дайындау. Онда экономикалық теорияның негізгі тарихи бағыттарын көрсету керек.

4. Орындау түрі: портфолио

5.Орындау өлшемдері: портфолио хронологиялық сабақтасқан портреттер жинағы. Жұмыс әрбір экономикалық мектептер бойынша әдебиеттерді өз бетімен оқып, талдауды қажет етеді.

6. Тапсыру мерзімі: 2 апта.

7.Бақылау өлшемдері: Тапсырма 4 балдық жүйе бойынша бағаланады. Тапсырма бекітілген мерзімде толық тапсырылуы керек. Портфолио А4 форматты қағазда орындалады, TNR шрифті, 14-ші кегль, біртарым интервал. Шеті: сол жағынан-30мм., оң жағынан 10мм., үстіннен, төменнен-20мм. Пәнің атын, студенттің аты-жөні, мамандығы тобы көрсетілуі керек. Реферат көлемі-15 беттен көп болмауы керек.

Жұмыс 4 балдық жүйе бойынша бағаланады.

Тапсырма мерзімінде орындалмаса бағасы 1 балға төмендейді;

Әрбір критериге сәйкес болмаса баға 1 балға төмендетіледі.

8. Әдебиеттер:

1.Шеденов Ө.Қ, Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомртов Ү.С., Комягин: Жалпы экономикалық теория-Оқулық, Ақтөбе 2004ж.

2. Мамыров Н.Қ., Тілеуканова М. Макроэкономика. Алматы, 2003ж.

3. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. и др. Экономическая теория. М., 2007г.

4. Борисов Е. Основы экономической теории. М., 2007г.

5.Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов н/Дону. 1996.

6.Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.

7.Экономическая теория под ред. Камаева В.Д. М., 2001г.

9. Бақылау :портфолио көрсетілімі

1.Қандай ежелгі ойшылдар алғаш рет алғашқы экономикалық категориялар туралы айтты?

2.Меркантилизмнің ерекшеліктерін анықтаңыз.

3. Франсуа Кенэ экономикалық теорияда қандай бағыттың негізін салушы болып табылады?

3. Меркантилизм мен физиократия арасындағы айырмашылықтар қандай?

4.Классикалық мектептің өкілдерінен кімдерді білесісдер?

5.Классикалық мектеп өкілдерінің пікірі бойынша қоғамдық байлықтың мәні неде?

6.Марксистік көзқарастың ерекшеліктері қандай?

7.Экономикалық теорияның қазіргі замандағы негізгі бағыттары қандай?

8.Неоклассикалық көзқарастың ерекшеліктерін көрсетіңіз.

9.Институционалистік көзқарастың мәні неде?

10. «Реттелуші капитал теориясының» мәні неде деп түсінесіз?

1. Тақырыбы №2:Өндіріс: шикізаттар, факторлар, тенденциялар.

2. Мақсат: Адамзат өміріндегі маңызды материалдық факторлардың ролін, қоғамдық өндіріс құрылымын, өндірістік күш және өндірістік қатынастар мәнін, жекеменшік және кәсіпкерлік сияқты экономикалық институттар мәнін, ролін, сонымен қатар экономикалық жүйелер және даму заңдылықтарының түрлерін оқудағы білімді бекіту.

3.Тапсырмалар:«Өндіріс: шикізаттар, факторлар, тенденциялар » тақырыбына реферат дайындау, (максималды көлемі – 10 бет), жұмыста өндіріс ресурстарының және өндіріс факторларының мәнін, өндірістік қатынастардың ерекшелігін көрсету керек.

4. Орындау түрі: реферат.

5. Орындау өлшемдері: реферат орындау үшін тақырып бойынша әдебиеттерді өз бетімен оқып, талдау қажет.

6. Тапсыру мерзімі: 2 апта.

7. Бақылау өлшемдері:Тапсырма 4 балдық жүйе бойынша бағаланады. Тапсырма уақытында, толықтай орындалуы керек.Реферат А4 форматты қағазда орындалады, TNR шрифті, 14-ші кегль, біртарым интервал. Шеті: сол жағынан-30мм., оң жағынан 10мм., үстіннен, төменнен- 20мм. Пәнің атын, студенттің аты-жөні, мамандығы тобы көрсетілуі керек. Реферат көлемі-10 беттен көп болмауы керек.

Тапсырма мерзімінде орындалмаса бағасы 1 балға төмендейді;

Әрбір критериге сәйкес болмаса баға 1 балға төмендетіледі.

Талапқа сәйкес безендірілмесе, баға 1 балға төмендейді.

8. Әдебиеттер:

1.Шеденов Ө.Қ. , Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомртов Ү.С., Комягин: Жалпы экономикалық теория-Оқулық, Ақтөбе 2004ж.

2. Мамыров Н.Қ., Тілеуканова М. Макроэкономика. Алматы, 2003ж.

3. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. и др. Экономическая теория. М., 2007г.

4. Борисов Е. Основы экономической теории. М., 2007г.

5.Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов н/Дону. 1996.

6.Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.

7.Экономическая теория под ред. Камаева В.Д. М., 2001г.

9. Бақылау:

1.Өндіріс ресурстарының қандай топтарын білесіз?

2.Өндірістің негізгі үш факторын атаңыз.

3.Өндірістің мәні неде, оның әлеуметтік қызметтері қандай?

4.Өндірістің дамуының экстенсивті және интенсивті даму ерекшеліктерін анықтаңыз?

5.Өндірістің қазіргі замандағы тенденциялары қандай?

6.Қазақстан Республикасындағы өндірістің дамуының қазіргі тенденциялары қандай?

1.Тақырып №3: Экономикалық институттар: жекеменшік және кәсіпкерлік.

2.Мақсат: Берілген тақырып бойынша әсіресе жеке меншік және кәсіпкерлістіктің рөлін және мәніне көңіл бөлу. Сонымен қатар жекеменшік түрлерінің көптүрлілігінің объективті қажеттілігіне және ҚР-ғы жеке меншік қатынастарының қайта құрылуына, кәсіпкрліктің түрлерімен формаларына, қазақстандағы кәсіпкерліктің дамуы бағыттарының артықшылықтарына аса назар аудару керек.

3.Тапсырмалар: «Экономикалық институттар: жекеменшік және кәсіпкерлік» тақырыбына, экономикалық институттардың мәнән, формалары мен түрлерін, ҚР кәсіпкерліктің даму бағыттарын баяндай отырып реферат дайындау керек.

4. Орындау түрі: реферат

5. Орындау өлшемдері:реферат орындау үшін тақырып бойынша әдебиеттерді өз бетімен оқып, талдау қажет.

6. Тапсыру мерзімі: 4 апта.

7. Бағалау өлшемдері:Тапсырма 4 балдық жүйе бойынша бағаланады. Тапсырма уақытында, толықтай орындалуы керек.Реферат А4 форматты қағазда орындалады, TNR шрифті, 14-ші кегль, біртарым интервал. Шеті: сол жағынан-30мм., оң жағынан 10мм., үстіннен, төменнен-20мм. Пәнің атын, студенттің аты-жөні, мамандығы тобы, пайдаланған әдебиеттер тізімі көрсетілуі керек. Реферат көлемі-10 беттен көп болмауы керек.

Тапсырма мерзімінде орындалмаса бағасы 1 балға төмендейді; Әрбір критериге сәйкес болмаса баға 1 балға төмендетіледі.Талапқа сәйкес безендірілмесе, баға 1 балға төмендейді.

8. Әдебиеттер:

1.Шеденов Ө.Қ. , Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомртов Ү.С., Комягин: Жалпы экономикалық теория-Оқулық, Ақтөбе 2004ж.

2. Мамыров Н.Қ., Тілеуканова М. Макроэкономика. Алматы, 2003ж.

3. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. и др. Экономическая теория. М., 2007г.

4. Борисов Е. Основы экономической теории. М., 2007г.

5.Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов н/Дону. 1996.

6.Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.

7.Экономическая теория под ред. Камаева В.Д. М., 2001г.

9. Бақылау:

1.Экономикалық институттарыдың мәні, рөлі, ерекшеліктері қандай?

2.Қазақстан экономикасын қайта құру үрдісінде қандай институционалды өзгерістер болды?

3.Экономикалық, заңнамалық, тарихи категория ретіндегі меншіктің анықтамасын беріңіз.

4.Меншіктің белгілі түрлерін атаңыздар. Олардың қажеттілі қандай?

5.Кәсіпкерліктің қандай формалары мен түрлерін білесіздер?

6.Кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық формаларының қандай түрлерін білесіздер?

7.Қазіргі нарықтық экономикадағы шағын, орта, үлкен фирмалардың алатын рөлдері қандай? Олардың өзара байланысының түрлерін атаңыз.

8.Қазақстандағы кәсіпкерліктің приоритетті бағыттары қандай?

1.Тақырып №4: Шаруашылықты ұйымдастыру түрлері. Ақшаның пайда болуы, мәні және қызметтері.

2. Мақсат: Қоғамдық шаруашылықтың негізгі формалары мен оның үлгілері бойынша білімді бекіту. Тауар өндірісінің пайда болу жағдайлары мен себептері, жалпы тауар теориясы сурақтарын толық игеру, сонымен қатар ақшаның пайда болу, мәні және қызметі, ақша айналымы, ҚР-ғы ұлттық валютаның пайда болуы және белінуі сұрақтарын толықтай қарастырып өту.

3.Тапсырмалар: Товарлы және натуралды шаруашылықтың ерекшеліктерін, ақшаның пайда болуының тарихи алғышарттарын және ақша түрлерінің эволюциясын көрсете отырып. «Шаруашылықты ұйымдастыру түрлері. Ақшаның пайда болуы, мәні және қызметтері» тақырыбына графологиялық сызба нұсқа дайындау..

4. Орындау түрі: графологическая сызба нұсқа

5. Тапсыру мерзімі: жұмысты орындау үшін тақырып бойынша әдебиеттерді өз бетімен оқып, талдау қажет.

6.Орындалу мерзімі: 5 апта.

7.Бақылау өлшемдері: Тапсырма 4 балдық жүйе бойынша бағаланады. Тапсырма уақытында, толықтай орындалуы керек.Графологическая сызба нұсқат А4 форматты қағазда орындалады, TNR шрифті, 14-ші кегль, біртарым интервал. Шеті: сол жағынан-30мм., оң жағынан 10мм., үстіннен, төменнен-20мм. Пәнің атын, студенттің аты-жөні, мамандығы тобы, пайдаланған әдебиеттер тізімі көрсетілуі керек. Графологическая сызба нұсқа көлемі 3-5 бет беттен көп болмауы керек.

Тапсырма мерзімінде орындалмаса бағасы 1 балға төмендейді; Әрбір критериге сәйкес болмаса баға 1 балға төмендетіледі. Талапқа сәйкес безендірілмесе, баға 1 балға төмендейді.

8. Әдебиеттер:

1.Шеденов Ө.Қ. , Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомртов Ү.С., Комягин: Жалпы экономикалық теория-Оқулық, Ақтөбе 2004ж.

2. Мамыров Н.Қ., Тілеуканова М. Макроэкономика. Алматы, 2003ж.

3. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. и др. Экономическая теория. М., 2007г.

4. Борисов Е. Основы экономической теории. М., 2007г.

5.Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов н/Дону. 1996.

6.Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.

7.Экономическая теория под ред. Камаева В.Д. М., 2001г.

Бақылау

1.Шаруашылық ұйымдарының негізгі қандай түрлерін білесіз?

2.Олардың негізгі жеке белгілері бар?

3.Натуралды шаруашылықтың неігзгі қырлары қандай?.

4.Товары өндірістің ерекшеліктерін көрсет.

5.Қазіргі экономиканың аралас түрі қалай сипатталады?

6.Қазіргі Қазақстанның ТМД елдерінің жағдайында шаруашылық ұйымдарының қандай типтері бар?

7.Ақша деген не?

8.Алғашқы ақшалар қашан пайда болды?

9.Уақыт ағымымен ақша формасы қалай ауысты?

10.Ақшаның негізгі қызметтері қандай?

11.Ақша айналымы заңының мәні неде?

12.К.Маркс формуласын қалай түсінесіз?

13. «Алтын стандарт» дегеніміз не?

14.Қазқстанның ұлттық валютасы-теңге қашан шықты?

1.Тақырыбы №5: Нарық және оның қызмет ету заңдылықтары.

2.Мақсат: Нарықтық экономиканың қалыптасу тарихы бойынша, оның әкімшілік-әміршілдік экономика алдындағы артықшылықтарынын, жағдайларын, нарықтық экономиканың қалыптасу принциптерін және қызметтерін, және де нарықтық экономиканың әртүрлі үлгілерін әсіресе қазақстандық нарықтық экономиканың қалыптасу үлгісіне назар аудара отырып білімді бекіту.

3.Тапсырмалар: Нарықтың пайда болуын, мәнін, классификациясын және нарықтық қатынастардың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсете отырып, «Нарық және оның қызмет ету заңдылықтары» тақырыбына эссе жазу. 4. Орындау формасы: эссе

5. Орындау түрі: жұмысты орындау үшін тақырып бойынша әдебиеттерді өз бетімен оқып, талдау және өз пікірлерін білдірулері қажет .

6. Тапсыру мерзімі: 6 апта.

7. Бағалау өлшемдері:Тапсырма 4 балдық жүйе бойынша бағаланады. Тапсырма уақытында, толықтай орындалуы керек.Эссе нұсқат А4 форматты қағазда орындалады, TNR шрифті, 14-ші кегль, біртарым интервал. Шеті: сол жағынан-30мм., оң жағынан 10мм., үстіннен, төменнен-20мм. Пәнің атын, студенттің аты-жөні, мамандығы тобы, пайдаланған әдебиеттер тізімі көрсетілуі керек. Эссе көлемі 3-5 бет беттен көп болмауы керек.

Тапсырма мерзімінде орындалмаса бағасы 1 балға төмендейді;

Әрбір критериге сәйкес болмаса баға 1 балға төмендетіледі.

Талапқа сәйкес безендірілмесе, баға 1 балға төмендейді.

8. Әдебиеттер:

1.Шеденов Ө.Қ. , Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомртов Ү.С., Комягин: Жалпы экономикалық теория-Оқулық, Ақтөбе 2004ж.

2. Мамыров Н.Қ., Тілеуканова М. Макроэкономика. Алматы, 2003ж.

3. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. и др. Экономическая теория. М., 2007г.

4. Борисов Е. Основы экономической теории. М., 2007г.

5.Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов н/Дону. 1996.

6.Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.

7.Экономическая теория под ред. Камаева В.Д. М., 2001г.

9. Бақылау: ауызша сұрау жүргізу.

1.Нарықтық экономика деген не?

2.Нарықтың қызмет етуінің объективті қажеттіліктері немен байланысты?

3.Қоғамдық өндірістегі нарықтың мәні, атқаратын қызметі, рөлі қандай?

4.Нарықтың қалыптасуының, қызмет етуінің негізгі заңдылықтары қандай?

5.Нарықтық экономиканың негізгі моделдері қандай?

6.Нарықтық қайта құрудың қазақстандық моделінің ерекшеліктері неде?

1.Тақырыбы №6: Сұраныс және ұсыныс және олардың заңдылықтары.

2. Мақсат: Сұраныс және ұсыныс түсінігімен танысу. Сұраныс және ұсыныс қисығын талдау және оқу. Сұраныс пен ұсынысқа әсер ететін факторларды анықтау. Сұраныс пен ұсыныстың нарықтық тепе-теңдігін қарастыру. Икемділік және оның теориясын тәжірибеде қолдануды анықтау. Тұтыну теориясын зерттеу.

3.Тапсырмалар: Сұраныс пен ұсыныстың мәнін, заңдарын, факторларын аша отырып, «сұраныс және ұсыныс және олардың заңдылықтары» тақырыбына графологиялық кесте құрастыру.

4. Орындау түрі: графологиялық кесте

5. Орындау өлшемдері: жұмысты орындау үшін тақырып бойынша әдебиеттерді өз бетімен оқып, талдау және өз пікірлерін білдірулері қажет .

6. Тапсыру мерзімі:7 апта.

7. Бағалау өлшемдері:Тапсырма 4 балдық жүйе бойынша бағаланады. Тапсырма уақытында, толықтай орындалуы керек.Кесте нұсқат А4 форматты қағазда орындалады, TNR шрифті, 14-ші кегль, біртарым интервал. Шеті: сол жағынан-30мм., оң жағынан 10мм., үстіннен, төменнен-20мм. Пәнің атын, студенттің аты-жөні, мамандығы тобы, пайдаланған әдебиеттер тізімі көрсетілуі керек. Кесте көлемі 3-5 бет беттен көп болмауы керек.

Тапсырма мерзімінде орындалмаса бағасы 1 балға төмендейді;

Әрбір критериге сәйкес болмаса баға 1 балға төмендетіледі.

Талапқа сәйкес безендірілмесе, баға 1 балға төмендейді.

8. Әдебиеттер:

1.Шеденов Ө.Қ. , Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомртов Ү.С., Комягин: Жалпы экономикалық теория-Оқулық, Ақтөбе 2004ж.

2. Мамыров Н.Қ., Тілеуканова М. Макроэкономика. Алматы, 2003ж.

3. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. и др. Экономическая теория. М., 2007г.

4. Борисов Е. Основы экономической теории. М., 2007г.

5.Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов н/Дону. 1996.

6.Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.

7.Экономическая теория под ред. Камаева В.Д. М., 2001г.

Бақылау

1.Сұраныс деген не?

2.Ұсынысқа анықтама беріңіз.

3.Сұраныс заңы бағаға қатысты қандай тәуелділікте?

3.Ұсыныс заңына анықтама беріңіз?

4.Сұраныс пен ұсынысқа әсер ететін факторларды атаңыз.

5.Сұраныс икемділігінің мәні неде?

6. Ұсыныс икемділігінің мәні неде?

7.Икемділіктің қандай түрлерін білесіз?

8.Нарықтық тепе-теңдікті анықтаңыз.

1.Тақырып №7: Нарық субъектілерінің өзара іс-әрекет түрлері: бәсекелестік және монополия.

2. Мақсат:Бәсекелестіктің мәнін және оның экономикалық ролін оқу. Бәсекелестік түрлері мен әдістері мен, монополия теориясымен танысу. Кәсіпкерлік капитал айналымын, кәсіпорын қорларын қарастыру. Инвестицияны қаржыландыру көзі және оның құрылымын анықтау. Өндіріс шығындарын және оның түрлерін, шығындарды минимизациялау мен кірістерді максимизациялауды сараптауды оқу. ҚР антимонополиялық саясаттың негізгі бағыттарын мен танысу.

3.Тапсырмалар:Бәсеке мен монополияның мәнін, классификациясын, кәсіпкерлік капиталдың шеңбер айналымын және айналымын көрсете отырып,«нарық субъектілерінің өзара іс-әрекет түрлері: бәсекелестік және монополия» тақырыбына презентация дайындау. (Көлемі 15- слайд).

4. Орындау түрі:презентация

5. Орындау өлщемдері:жұмысты орындау үшін тақырып бойынша әдебиеттерді өз бетімен оқып, талдау және өз пікірлерін білдірулері қажет .

6. Тапсыру мерзімі:8 апта.

7. Бағалау өлшемдері:Тапсырма 4 балдық жүйе бойынша бағаланады. Тапсырма уақытында, толықтай орындалуы керек.Презентация PowerPoint, бағдарламасында орындалады, TNR шрифті, 14-ші кегль, біртарым интервал. Шеті: сол жағынан-30мм., оң жағынан 10мм., үстіннен, төменнен-20мм. Пәнің атын, студенттің аты-жөні, мамандығы тобы, пайдаланған әдебиеттер тізімі көрсетілуі керек. Тапсырма мерзімінде орындалмаса бағасы 1 балға төмендейді;

Әрбір критериге сәйкес болмаса баға 1 балға төмендетіледі.

Талапқа сәйкес безендірілмесе, баға 1 балға төмендейді.

8. Әдебиеттер:

1.Шеденов Ө.Қ. , Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомртов Ү.С., Комягин: Жалпы экономикалық теория-Оқулық, Ақтөбе 2004ж.

2. Мамыров Н.Қ., Тілеуканова М. Макроэкономика. Алматы, 2003ж.

3. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. и др. Экономическая теория. М., 2007г.

4. Борисов Е. Основы экономической теории. М., 2007г.

5.Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов н/Дону. 1996.

6.Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.

7.Экономическая теория под ред. Камаева В.Д. М., 2001г.

9. Бақыла презентация көрсетілімі.

1.Бәсеке деген не және ол экономикалық жүйенің қандай типіне тән?

2.Монополия деген не?,

3.Экономистер бәсекелік нарықтың қандай түрлерін ажыратады?

4.Өндіріс шығындарының «тұрақты» және «тұрақсыз» түрлерін ажырату неге маңызды?

5.Негізгі қорлардың қандай түрлерін білесіз?

6.Негізгі қорлардың амортизациясына не кіреді?

7.Айналым қаржыларының түрлері қандай?

1.Тақырып №8: Бірінші ретті табыстарды бөлу жүйесі.

2. Мақсат:Пайданың экономикалық табиғатын танып білу. Пайданы фирма қызметінің негізгі нәтижесі ретінде қарастыру. Пайданың көлемін анықтайтын факторлары оқу. Еңбек ақының түрлері, деңгені және динамикасы. Пайыздық ставксымен, оны анықтайтын пайыздар мен факторлары. Жер рентасының пайда болуы, мәнін түрлері және себептерін анықтау. Аграрлық қатынстардың ерекшеліктері.

3.Тапсырмалар:Өндіріс факторларынан түсетін пайда мен кірістің негізгі аспектілері мен мәнін Аша отырып, «бірінші ретті табыстарды бөлу жүйесі» тақырыбына реферат дайындау.

4. Орындау түрі: Реферат дайындау.

5. Орындау Өлшемдері: жұмысты орындау үшін тақырып бойынша әдебиеттерді өз бетімен оқып, талдау және өз пікірлерін білдірулері қажет .

6. Тапсыру мерзімі: 9 апта.

7. Бағалау өлшемдері:Тапсырма 4 балдық жүйе бойынша бағаланады. Тапсырма уақытында, толықтай орындалуы керек.Реферат А4 форматты қағазда орындалады, TNR шрифті, 14-ші кегль, біртарым интервал. Шеті: сол жағынан-30мм., оң жағынан 10мм., үстіннен, төменнен-20мм. Пәнің атын, студенттің аты-жөні, мамандығы тобы, пайдаланған әдебиеттер тізімі көрсетілуі керек. Көлемі 10 беттен аспауы керек. Тапсырма мерзімінде орындалмаса бағасы 1 балға төмендейді;

Әрбір критериге сәйкес болмаса баға 1 балға төмендетіледі.

Талапқа сәйкес безендірілмесе, баға 1 балға төмендейді.

8. Әдебиеттер:

1.Шеденов Ө.Қ. , Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомртов Ү.С., Комягин: Жалпы экономикалық теория-Оқулық, Ақтөбе 2004ж.

2. Мамыров Н.Қ., Тілеуканова М. Макроэкономика. Алматы, 2003ж.

3. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. и др. Экономическая теория. М., 2007г.

4. Борисов Е. Основы экономической теории. М., 2007г.

5.Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов н/Дону. 1996.

6.Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.

7.Экономическая теория под ред. Камаева В.Д. М., 2001г.

9. Бақылау: реферат қорғау.

1. Кәсіпорын қызметінің жалпы бағалау көрсеткіші не болып табылады?

2. Пайданың негізгі түрлері қандай?

3.Кәсіпорынның таза пайдасы қалай анықталады?

4. Еңбекақының көлемі неге байланысты?

5. Еңбекақының құрылуының нарықтық механизмі қандай?

6. Еңбекақының көлемін анықтайтын негізгі нарықтық және нарықтық емес факторлар қандай?

7.Минималды еңбекақы деген не?

8.Экономикалық көзқарас тұрғысынан пайыз деген не?

9.Жер рентасы түсінігі және түрлері.

10. ҚР аграрлық қатынастардың ерекшеліктері қандай?

1.Тақырып №9: Ұлттық шаруашылық: оның ерекшеліктері және көрсеткіштері. 2. Мақсат:Ұлттық шаруашылық құрылымен, мазмұнымен, қоғамдық өндірістің ерекшеліктері және түрлерімен танысу. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштермен пропорцияларды оқу. Ұлттық байлықтын құрылымы әсіресе ҚР-ғы танысу. ҚР бәсекелістік қабілеттілігін көтеру факторлары қарастыру.

3.Тапсырмалар:Ұлттықшаруашылықтың негізгі қырларын, көрсеткіштерін сипаттай отырып, «ұлттық шаруашылық: оның ерекшеліктері және көрсеткіштері» тақырыбына презентация дайындау..(Минималды көлемі- 15 слайд).

4. Орындау түрі: презентация

5. Орындау өлшемдері: жұмысты орындау үшін тақырып бойынша әдебиеттерді өз бетімен оқып, талдау және өз пікірлерін білдірулері қажет .

6. Тапсыру мерзімі: 10 апта.

7. Бағалау өлшемдері:Тапсырма 4 балдық жүйе бойынша бағаланады. Тапсырма уақытында, толықтай орындалуы керек.Жұмыс А4 форматты қағазда орындалады, TNR шрифті, 14-ші кегль, біртарым интервал. Шеті: сол жағынан-30мм., оң жағынан 10мм., үстіннен, төменнен-20мм. Пәнің атын, студенттің аты-жөні, мамандығы тобы, пайдаланған әдебиеттер тізімі көрсетілуі керек. Тапсырма мерзімінде орындалмаса бағасы 1 балға төмендейді;

Әрбір критериге сәйкес болмаса баға 1 балға төмендетіледі.

Талапқа сәйкес безендірілмесе, баға 1 балға төмендейді.

8. Әдебиеттер:

1.Шеденов Ө.Қ. , Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомртов Ү.С., Комягин: Жалпы экономикалық теория-Оқулық, Ақтөбе 2004ж.

2. Мамыров Н.Қ., Тілеуканова М. Макроэкономика. Алматы, 2003ж.

3. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. и др. Экономическая теория. М., 2007г.

4. Борисов Е. Основы экономической теории. М., 2007г.

5.Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов н/Дону. 1996.

6.Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.

7.Экономическая теория под ред. Камаева В.Д. М., 2001г.

9. Бақылау :презентация көрсетілімі.

1. Ұлттық экономиканың құрылымын анықтаңыз.

2. Өндірістің интенсивті және экстенсивті типтеріне анықтама беріңіз.

3. Қоғамдық өндіріс деген не?

4. ЖҰӨ деген не?

5. ЖІӨ деген не?

6. Номиналды және нақты ЖҰӨ сипаттама беріңіз.

7. Макроэкономика экономикалық қатынастардың қоғамдық жүйесі ретінде қашан пайда болды?

8.Өмір сүру деңгейінің негізгі көрсеткіштері қандай?

1.Тақырыбы №10: Ұлттық шаруашылықтың экономикалық өсімі.

2.Мақсаты: Сұраныс пен ұсыныстың жиынтығын оқу. Макроэкономикалық тепе-теңдік түсінігімен танысу. Жалпы экономикалық тепе-теңдіктің моделдерін талдау. Жиынтық усыным мен суранысты оқу. Макроэкномикалық тепе-теңдік үлгісін талдау.

3.Тапсырмалар: Экономикалық өсудің мәнін, жаһандық тенденцияларының анализін, сонымен қатар, қазақстан экономикасының дамуының приоритетті бағыттарын көрсете отырып, «ұлттық шаруашылықтың экономикалық өсімі» тақырыбына презентация дайындау.(Минималды көлемі- 15 слайд).

4. Орындау түрі: презентация

5. Орындау өлшемдері: жұмысты орындау үшін тақырып бойынша әдебиеттерді өз бетімен оқып, талдау және өз пікірлерін білдірулері қажет .

6. Тапсыру мерзімі: 11 апта.

7.Бағалау өлшемдері:Тапсырма 4 балдық жүйе бойынша бағаланады. Тапсырма уақытында, толықтай орындалуы керек.Презентация PowerPoint, бағдарламасында орындалады, TNR шрифті, 14-ші кегль, біртарым интервал. Шеті: сол жағынан-30мм., оң жағынан 10мм., үстіннен, төменнен-20мм. Пәнің атын, студенттің аты-жөні, мамандығы тобы, пайдаланған әдебиеттер тізімі көрсетілуі керек. Тапсырма мерзімінде орындалмаса бағасы 1 балға төмендейді;

Әрбір критериге сәйкес болмаса баға 1 балға төмендетіледі.

Талапқа сәйкес безендірілмесе, баға 1 балға төмендейді.

8. Әдебиет:

1.Шеденов Ө.Қ. , Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомртов Ү.С., Комягин: Жалпы экономикалық теория-Оқулық, Ақтөбе 2004ж.

2. Мамыров Н.Қ., Тілеуканова М. Макроэкономика. Алматы, 2003ж.

3. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. и др. Экономическая теория. М., 2007г.

4. Борисов Е. Основы экономической теории. М., 2007г.

5.Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов н/Дону. 1996.

6.Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.

7.Экономическая теория под ред. Камаева В.Д. М., 2001г.

9. Бақылау: презентация көрсетілімі.

Сұрақтар:

1. Макроэкономикалық тепе-теңдік деген не?

2. Экономикалық өсуге анықтама беріңіз.

3. Экономикалық өсудің қандай түрі көп мөлшерде халықшаруашылық нәтижелерін береді?

4. КСРО-да 30-шы және 80-ші жылдары өндірісті кеңейту қандай түрде жүргізілді?

5. Қоғамдағы экономикалық дамудың жаңа сапасы деген не және оған қалай қол жеткізуге болады?

6. Экономикалық өсімге әсер ететін негізгі факторлар қандай?

7.Экономикалық өсімнің кері және оң жақтарын көрсет.

8. Экономикалық өсімді мемлекеттік реттеу қалай жүзеге асады?

9. ҚР экономикалық саясатының приориттеті бағыттарын көрсетіңіз.

1.Тақырып №11: Макроэкономикалық теңсіздік: цклдар, инфляция, жұмыссыздық.

2. Мақсат:Экономикалық цикл түсінігімен танысу. Дағдарыс,депрессия, жандану, көретілу деген түсініктерді оқу. Инфляцияның пайда болуына, дамуына әсер ететін себептер мен жағдайларын, түрлерін анықтау. Жұмыссыздықтың түрлері мен себептерін анықтау. 3.Тапсырмалар: Экономикалық циклдың мәнін, фазаларын, және инфляция мен жұмыссыздықтың түсінігі мен түрлерін анықтай отырып, «макроэкономикалық теңсіздік: цклдар, инфляция, жұмыссыздық» тақырыбына эссе жазу.

4. Орындау түрі: эссе

5. Орындау өлшемдері: жұмысты орындау үшін тақырып бойынша әдебиеттерді өз бетімен оқып, талдау және өз пікірлерін білдірулері қажет .

6. Тапсыру мерзімі:12 апта.

7. Бақылау өлшемдері:Тапсырма 4 балдық жүйе бойынша бағаланады. Тапсырма уақытында, толықтай орындалуы керек.Эссе нұсқат А4 форматты қағазда орындалады, TNR шрифті, 14-ші кегль, біртарым интервал. Шеті: сол жағынан-30мм., оң жағынан 10мм., үстіннен, төменнен-20мм. Пәнің атын, студенттің аты-жөні, мамандығы тобы, пайдаланған әдебиеттер тізімі көрсетілуі керек. Эссе көлемі 3-5 бет беттен көп болмауы керек.

Тапсырма мерзімінде орындалмаса бағасы 1 балға төмендейді;

Әрбір критериге сәйкес болмаса баға 1 балға төмендетіледі.

Талапқа сәйкес безендірілмесе, баға 1 балға төмендейді.

8. Әдебиеттер:

1.Шеденов Ө.Қ. , Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомртов Ү.С., Комягин: Жалпы экономикалық теория-Оқулық, Ақтөбе 2004ж.

2. Мамыров Н.Қ., Тілеуканова М. Макроэкономика. Алматы, 2003ж.

3. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. и др. Экономическая теория. М., 2007г.

4. Борисов Е. Основы экономической теории. М., 2007г.

5.Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов н/Дону. 1996.

6.Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.

7.Экономическая теория под ред. Камаева В.Д. М., 2001г.

9. Бақылау:

Ауызша жауап алу.

1.Өндірістің циклдық дамуының себептері неде?

2. Дағдарыстардың қайталануын немен түсіндіруге болады?

3. Жұмыссыздық елдегі экономикалық жағдайға қалайша әсер етеді?Ол қажет пе?

4.Шығын инфляциясы және сұраныс инфляциясы арасындағы айырмашылық неде?

5.Циклдық сыртқы және ішкі ауытқулардың себептері неде?

6.Дағдарыстың негізгі себептері қандай?

7.Оукен заңының мәні неде?

8.ҚР тұрақты экономикалық өсімнің бағдарламалары қандай?

1.Тақырып №12: Макроэкономикалық реттеу: мемлекет немесе нарық.

Мақсат:Мемлекеттік реттеудің қажеттілігін, мақсаттарын, қызметтерін, ҚР мемлекеттік реттеу моделдерінің ерекшеліктерін оқу.

3.Тапсырмалар:Мемлекеттік реттеудің қажеттілігін, мәнін, мақсаттарын және ҚР ерекшеліктерін анықтай отырып, «макроэкономикалық реттеу: мемлекет немесе нарық» тақырыбына презентация дайындау.

4. Орындау түрі презентация.

5.Орындау өлшемдері: жұмысты орындау үшін тақырып бойынша әдебиеттерді өз бетімен оқып, талдау және өз пікірлерін білдірулері қажет .

6. Тапсыру мерзімі:13 апта.

7. Бағалау өлшемдері: Тапсырма 4 балдық жүйе бойынша бағаланады. Тапсырма уақытында, толықтай орындалуы керек.Презентация PowerPoint, бағдарламасында орындалады, TNR шрифті, 14-ші кегль, біртарым интервал. Шеті: сол жағынан-30мм., оң жағынан 10мм., үстіннен, төменнен-20мм. Пәнің атын, студенттің аты-жөні, мамандығы тобы, пайдаланған әдебиеттер тізімі көрсетілуі керек. Тапсырма мерзімінде орындалмаса бағасы 1 балға төмендейді;

Әрбір критериге сәйкес болмаса баға 1 балға төмендетіледі.

Талапқа сәйкес безендірілмесе, баға 1 балға төмендейді.

8. Әдебиеттер:

1.Шеденов Ө.Қ. , Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомртов Ү.С., Комягин: Жалпы экономикалық теория-Оқулық, Ақтөбе 2004ж.

2. Мамыров Н.Қ., Тілеуканова М. Макроэкономика. Алматы, 2003ж.

3. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. и др. Экономическая теория. М., 2007г.

4. Борисов Е. Основы экономической теории. М., 2007г.

5.Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов н/Дону. 1996.

6.Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.

7.Экономическая теория под ред. Камаева В.Д. М., 2001г.

9. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырма және т.б.):

Презентация көрсетілімі

Сұрақтар:

1.Не себепті ұлттық шаруашылықты басқару қажет

2.Мұндай экономикалық реттеудің басты мақсаты неде?

3.Нарықтық жүйенің қандай жағдайын қалыпты деп есептеуге болады?

4.Мемлекеттік реттеуді сынға алатындар көп ретте «еркін нарықтың» артықшылығын алға тартады. Нарық шексіз еркін болуы мүмкін бе?

5. Мемлекеттік қарыздың қандай экономикалық салдары болуы мүмкін?

6.Ел ішіндегі мемлекеттік реттеудің нәтижелілігі немен түсіндіріледі?

7.ҚР мемлекеттік реттеудің ерекшелігі неде?

1.Тақырыбы №13: Мемлекеттік қаржы және бюджет.

2. Мақсаты: Мемлекеттік бюджеттің құрылымы мен қызметі және оның шығыс, кіріс бөлігімен танысу. Салық жүйесінің принциптерін және қызметтерін оқу. ҚР-ның салық және фискалдық саясаттың негізгі бағыттарын анықтау.

3.Тапсырмалар:Мемлекеттік бюджет, салық жүйесінің түсініктері мен құрылымын, ҚР фискалды-салық саясатының мәнін Аша отырып, «мемлекеттік қаржы және бюджет» тақырыбына презентация дайындау. (Минималды көлемі-15 слайд).

4. Орындау түрі: презентация.

5.Орындау өлшемдері: жұмысты орындау үшін тақырып бойынша әдебиеттерді өз бетімен оқып, талдау және өз пікірлерін білдірулері қажет .

6. Тапсыру мерзімі:14 апта.

7. Бағалау өлшемдері:Тапсырма 4 балдық жүйе бойынша бағаланады. Тапсырма уақытында, толықтай орындалуы керек.Презентация PowerPoint, бағдарламасында орындалады, TNR шрифті, 14-ші кегль, біртарым интервал. Шеті: сол жағынан-30мм., оң жағынан 10мм., үстіннен, төменнен-20мм. Пәнің атын, студенттің аты-жөні, мамандығы тобы, пайдаланған әдебиеттер тізімі көрсетілуі керек. Тапсырма мерзімінде орындалмаса бағасы 1 балға төмендейді;

Әрбір критериге сәйкес болмаса баға 1 балға төмендетіледі.

Талапқа сәйкес безендірілмесе, баға 1 балға төмендейді.

8. Әдебиеттер:

1.Шеденов Ө.Қ. , Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомртов Ү.С., Комягин: Жалпы экономикалық теория-Оқулық, Ақтөбе 2004ж.

2. Мамыров Н.Қ., Тілеуканова М. Макроэкономика. Алматы, 2003ж.

3. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. и др. Экономическая теория. М., 2007г.

4. Борисов Е. Основы экономической теории. М., 2007г.

5.Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов н/Дону. 1996.

6.Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.

7.Экономическая теория под ред. Камаева В.Д. М., 2001г.

9. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырма және т.б.):

1.Мемлекеттік бюджет деген не?

2.Мемлекеттік бюджеттің қандай түрлерін білесіз?

3.Мемлекеттік бюджет қандай бөліктерден тұрады?

3.Бюджеттің кіріс бөлігі қалай қалыптасады?

4. Білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік бағдарламалар, қорғаныс ісін қаржыландыру бюджеттің қай бөлігіне жатады?

5.Салық деген не?

6.Салықтың қандай түрлерін білесіз?

7.ҚР салық жүйесіндегі ерекшеліктер қандай?

8.ҚР салық саясатының негізгі бағыттарын анықтаңыз.

1.Тақырыбы №14:Халықты әлеуметтік қорғау жүйесі.

2. Мақсат: Бүгінгі таңдағы мемлекетіміздің даму деңгейіндегі әлеуметтік және аймақтық саясаттың дамуымен байланысты барлық мәселелер бойынша оқылған материалдарды бекіту. Сонымен қатар, аймақтың саясаттың жүзеге асуының белгілі бір әдістері мен тәсілдерін қолдануды әсіресе ҚР-ның Президенті Н.А. Назарбаевтың «Жаңа әлімдегі Жаңа Қазақстан (2007ж. наурыз) жолдауын орындауға баса назар аудару.

3.Тапсырмалар: ҚР мысалында әлеуметтік саясаттың мәнін, бағыттарын көрсете отырып, «Халықты әлеуметтік қорғау жүйесі » тақырыбына реферат дайындау.

4. Орындау түрі: реферат дайындау

5. Орындау өлшемдері: жұмысты орындау үшін тақырып бойынша әдебиеттерді өз бетімен оқып, талдау және өз пікірлерін білдірулері қажет .

6. Тапсыру мерзімі: 14 апта.

7.Бағалау өлшемдері: Тапсырма 4 балдық жүйе бойынша бағаланады. Тапсырма уақытында, толықтай орындалуы керек.Презентация PowerPoint, бағдарламасында орындалады, TNR шрифті, 14-ші кегль, біртарым интервал. Шеті: сол жағынан-30мм., оң жағынан 10мм., үстіннен, төменнен-20мм. Пәнің атын, студенттің аты-жөні, мамандығы тобы, пайдаланған әдебиеттер тізімі көрсетілуі керек. Тапсырма мерзімінде орындалмаса бағасы 1 балға төмендейді;

Әрбір критериге сәйкес болмаса баға 1 балға төмендетіледі.

Талапқа сәйкес безендірілмесе, баға 1 балға төмендейді.

8. Әдебиеттер:

1.Шеденов Ө.Қ. , Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомртов Ү.С., Комягин: Жалпы экономикалық теория-Оқулық, Ақтөбе 2004ж.

2. Мамыров Н.Қ., Тілеуканова М. Макроэкономика. Алматы, 2003ж.

3. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. и др. Экономическая теория. М., 2007г.

4. Борисов Е. Основы экономической теории. М., 2007г.

5.Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов н/Дону. 1996.

6.Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.

7.Экономическая теория под ред. Камаева В.Д. М., 2001г.

9. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырма және т.б.): презентация көрсетілімі.

Сұрақтар:

1.Дұниежүжілік шаруашылықтың негізгі қырлары қандай?

2.Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы мен субъектілеріне сипаттама беріңіз.

3.Экономикалық интеграция және экономиканы интернационализациялау түрлері қандай?

4.Дүниежүзілік экономикалық қатынастардың қандай түрлерін білесіз?

5.Капиталды шығару себептері неде?

6.Капитал шығарудың негізгі түрлері қандай?

7.Жұмыс күшінің миграциясына анықтама беріңіз.

1.Тақырыбы №15: Дүниежүзілік экономика. Ұлтаралық экономикалық қатынастар және олардың түрлері. Жаһандық мәселелер.

2.Мақсаты: Халықаралық экономикалық қатынастар сурақтарын оқу барысында білімді бекіту. Сонымен қатар Халықаралық экономикалық еңбек бөлінісіндегі Қазақстаның алатын орнына, ҚР-ның бәсекелестікке қабілеттігін көтеру деңгейіне, жаһандану тенденцияларын және оның елдің әлеуметтік-экономикалық процестеріне әсер етуін анықтауға, жаһандық мәселелерді шешудегі халықаралық бірлестік формаларын анықтауға көңіл аудару. Сонымен қатар, Қазақстаның дүниежүзілік интеграциялық процестерге және халықаралық экономикалық ұйымдарға қатысуына назар аудару.

3.Тапсырмалар: Дүниежүзілік шаруашылықтың мәнін, қазіргі дүниежүзілік экономикалық қатынастарды талдай отырып, «Дүниежүзілік экономика» тақырыбына презентация дайындау. (Минималды көлемі- 15 слайд).

4. Орындау түрі: презентация.

5. Орындау өлшемдері: жұмысты орындау үшін тақырып бойынша әдебиеттерді өз бетімен оқып, талдау және өз пікірлерін білдірулері қажет .

6. Тапсыру мерзімі: 14 апта.

7. Бағалау өлшемдері:жұмыс 4 балды жүйе бойынша бағаланады.

А4 форматты қағазда орындалады, TNR шрифті, 14-ші кегль, біртарым интервал. Шеті: солжағынан-30мм., оңжағынан 10мм., үстіннен, төменнен-20мм. Пәнің атын, А.Ә.Ф.-сы студенттің, мамандығы тобы. Реферат көлемі-7-10 беттен көп боламу керек.

8. Әдебиеттер:

1.Шеденов Ө.Қ. , Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомртов Ү.С., Комягин: Жалпы экономикалық теория-Оқулық, Ақтөбе 2004ж.

2. Мамыров Н.Қ., Тілеуканова М. Макроэкономика. Алматы, 2003ж.

3. Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлева Г.П. и др. Экономическая теория. М., 2007г.

4. Борисов Е. Основы экономической теории. М., 2007г.

5.Мамедов О.Ю. Современная экономика. Ростов н/Дону. 1996.

6.Николаева И.П. Экономическая теория. Учебник.М., 1998.

7.Экономическая теория под ред. Камаева В.Д. М., 2001г.

9. Бақылау (сурет, тест, тапсырма және т.б.):

-1 тақырыпшаға: «Сыртқы экономикалық саясат» - 4-5 бет көлемінде және №2 тақырыпшаға «Жаһандық мәселелердің экономикалық аспектілері» - семинар сабағына презентация дайындау.

Наши рекомендации