Розрахунок кількості необхідного обладнання

Логістика складування, як і транспортна логістика, являється одним із ключових елементів бізнес-процесу. Вона забезпечує вирівнювання об’ємів споживання (продаж) та постачання (виробництво) відповідних матеріальних об’єктів в необхідному місці та часі. Основним завданням складської логістики є акумуляція матеріальних резервів та управління ними на обмежених складських площах. Грамотне планування, розумний вибір постачальників складського обладнання (такого, як складські стелажі), професійне управління товарними потоками - важливі складові оптимізації цього процесу.

Приймаючи рішення про складування того чи іншого об’єкту, логіст повинен враховувати можливість селективного відбору в майбутньому, плануєте ефективне використання кожного метру складських площ (власних чи орендованих), логіст піклується також про раціональну трудомісткість складських операцій та безпеку.

До обладнання, яке буде застосовано у даному проекті належить: стелажі, вантажні ваги та внутрішньо складський транспорт.

Методична база для розрахунку кількості обладнання.

1. Кількість стелажів розраховується за наступною формулою:

Розрахунок кількості необхідного обладнання - student2.ru , (2.6)

де Пз. – площа зони, для якої розраховується кількість стелажів, кв.м.;

Дст. – довжина стелажу, м;

Шст. – ширина стелажу, м.

2. Кількість автомобілів:

Розрахунок кількості необхідного обладнання - student2.ru , (2.7)

де Вам. – вантажомісткість автомобіля, т.

3. Кількість вагів:

Розрахунок кількості необхідного обладнання - student2.ru , (2.8)

де Оз. – обсяг вантажу, який обробляється за зміну, т.;

Тз. – тривалість зміни, годин;

Пв. – продуктивність вагів, т/год.

Розрахунок кількості необхідного обладнання - student2.ru , (2.9)

де Вп.в. – вантажопідйомність вагів, т.;

Кв.в. – коефіцієнт використання вантажопідйомності вагів;

Кв.ч. – коефіцієнт використання часу на важення;

Чо.в. – витрати часу на одне важення, сек.

4. Кількість електронавантажувачів:

Розрахунок кількості необхідного обладнання - student2.ru , (2.10)

де Одоб. – добовий вантажообіг, т.;

Пен. – продуктивність електронавантажувачів, т/год.;

Тдоб. – добове використання електронавантажувача, год.

Розрахунок кількості необхідного обладнання - student2.ru , (2.11)

де Вн. – номінальна вантажопідйомність електронавантажувача, т.;

Кв.в. – коефіцієнт використання вантажопідйомності електронавантажувача:

Кв.в. = фактична вантажопідйомність/номінальна вантажопідйомність;

Кв.ч. – коефіцієнт використання електронавантажувача за часом;

Тц. – тривалість робочого циклу електронавантажувача, хв.

Розрахунок кількості необхідного обладнання - student2.ru , (2.12)

де Розрахунок кількості необхідного обладнання - student2.ru – висота підйому рами, м.;

Розрахунок кількості необхідного обладнання - student2.ru – віддаленість переміщення, м.;

Розрахунок кількості необхідного обладнання - student2.ru – швидкість підйому вантажу, м/хв.;

Розрахунок кількості необхідного обладнання - student2.ru – швидкість переміщення електронавантажувача, м/хв.;

Розрахунок кількості необхідного обладнання - student2.ru – нахил рами (0,15 – 0,35), хв.;

Розрахунок кількості необхідного обладнання - student2.ru – захват вантажу (0,8 – 1), хв.

Проведені розрахунки (вихідні дані у табл.1, дод. А) зведемо у таблицю 2.2.

Таблиця 2.2 – Необхідна кількість обладнання для забезпечення роботи складу

№зп Найменування обладнання Одиниці вимірювання Значення
Кількість автомобілів шт.  
Кількість стелажів шт.  
Кількість вагів шт.  
Кількість електронавантажувачів шт.  

Для визначення площі побутових приміщень у наступному пункті визначимо необхідну кількість персоналу.

Наши рекомендации