Зведений бюджет України, його характеристика та призначення

Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави. Аналіз старого та нового Бюдетних кодексів дає змогу зрозуміти,що сама сутність зведеного бюджету не змінилася.
Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя,всього - 28 суб'єктів.За своєю сутністю бюджет характеризує фінансове становище держави. Проте бюджет — дуже складна економічна категорія, до якої не можна підходити однозначно, як і використовувати його показники без детального аналізу структури бюджетної системи держави.

Тобто зведений бюджет України - сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України.Зведений бюджет не затверджує Верховна Рада України, оскільки кожний з видів бюджетів, що існують в Україні, затверджує відповідний орган місцевого самоврядування або місцевої влади. Призначення зведеного бюджету полягає в тому, щоб на підставі зведених показників доходів та видатків, які отримує вся бюджетна система країни, здійснити аналіз та визначити засади державного Регулювання економічного і соціального розвитку України.
У свою чергу бюджети нижчого рівня також є зведеними. Зокрема, до них належать зведені бюджети АРК, областей, районів, міст із районним поділом.

Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області. Зведений бюджет району включає показники районного бюджету, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу.
Якщо місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району у місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл. Показники бюджетів об'єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом, включаються до відповідних зведених бюджетів.

Зведені бюджети міст Києва та Севастополя включають показники міських бюджетів та показники бюджетів районів(у містах).

Як і зведений бюджет України, названі зведені бюджети не затверджуються, а використовуються для аналізу і визначення засад регулювання соціально-економічного розвитку окремих утворень.

Струутура бюджетної системи за складом показників є сукупністю показників бюджетів у зведеному бюджеті й відображає стан економічного та соціального розвитку держави.Крім того,структура бюджетної системи за складом показників визначає рівень централізації в країні.Рівень бюджетної централізації,що визначається як середній показник,оцінюють за коефіцієнтами:1)коефіцієнт бюджетної централізації,розрахований за доходами зведеного бюджету України,обчислюється як відношення доходів Державного бюджету по Україні до доходів зведеного бюджету;2)коефіцієнт бюджетної централізації,розрахований за витратами зведеного бюджету,обчислюється як відношення витрат Державного бюджету України до витрат зведеного бюджету.

Загалом узагальнений коефіцієнт децентралізації складає 27%,в тому числі області-14%,міста республіканського значення-12%,районні бюджети-5%,бюджет місцевого самоврядування-1%.Тобто в Україні склалася структура бюджетної системи,в якій досить високий рівень централізації бюджетних коштів.

Наши рекомендации