Розрахунок необхідної кількості персоналу

Важливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й майстерності. В теорії менеджменту використовується значна кількість термінів відносно людей, зайнятих у виробництві: трудові ресурси, людський фактор, кадри, персонал.

Відповідно до законодавства підприємство самостійно визначає загальну чисельність працівників, їх професійний і кваліфікаційний склад, затверджує штати, тобто формує трудовий колектив, здатний в ринкових умовах досягати високих кінцевих результатів.

Всі необхідні норми щодо працевитрат, витрат часу, норми обробки, продуктивність наведені у таблиці 1 додатку А, а також, визначаються виходячи з кількості обладнання (див. табл. 2.2).

У наступних таблицях (табл. 2.3, 2.4) визначено штат виробничого та адміністративного персоналу.

Таблиця 2.3 – Кількість виробничого персоналу складу

№ зп Посада Кількість, чол
Майстер зміни  
Вантажник-приймальник  
Вантажник-ваговик  
Сортувальник  
Комплектувальник  
Водій електронавантажувача  
Електрик  
Налаштувальник електрообладнання  
Сантехнік  
Прибиральниця  
Всього:  

Адміністрація підприємства (установи, організації) виконує певні владні повноваження лише в межах конкретного підприємства, яке очолює його керівник. До складу адміністрації, крім керівника, входять його заступники, а також керівники (та їх заступники) структурних підрозділів підприємства, тобто всі посадові особи, які мають право приймати та організовувати виконання рішень, обов'язкових для інших працівників підприємства.

Таблиця 2.4 – Кількість адміністративного персоналу складу

№зп Посада Кількість, чол
Директор складу  
Керівник зміни  
Логіст  
Економіст  
Бухгалтер  
Секретар  
Завідуючий господарством  
Прибиральниця  
Повар  
Помічник повару  
Всього:  

Так як були отримані необхідні результати для визначення загальної площі складу, то розрахуємо площу побутових приміщень складу.

Для визначення кількості санвузлів приймаємо, що на 10 працюючих приходиться 1 кабіна площею 2,25 кв.м. Площа гардеробних визначається виходячи з норми 0,72 кв.м. на одного працюючого. На підсобні та технічні приміщення приходиться відповідно 8 та 4 кв.м.

Так як складське приміщення не опалюється, то адміністративні приміщення знаходяться на території підприємства. Кімнати спеціалістів і службовців розраховуються, виходячи с норми 4 кв.м. на працюючого. Кабінети керівництва приймаємо по 9 кв.м. Площа їдальні розраховується 1кв.м. на одного працюючого в зміну. Так як, у другу зміну їдальня не працює, то створюється кімната для приймання їжі з нормою 0,7 кв.м. на одного працюючого в зміну. В адміністративній будівлі приймаємо дві кабіни санвузлів по встановленим вище нормам. Зведемо проведені розрахунки у таблицю.

Таблиця 2.5 – Побутові приміщення та адміністративні будівлі

№зп Найменування приміщення Од. виміру Площа
Побутові приміщення складу:
Санвузли Розрахунок необхідної кількості персоналу - student2.ru  
Гардеробні Розрахунок необхідної кількості персоналу - student2.ru  
Технічні приміщення Розрахунок необхідної кількості персоналу - student2.ru  
Побутові приміщення Розрахунок необхідної кількості персоналу - student2.ru  
Всього: Розрахунок необхідної кількості персоналу - student2.ru  
Адміністративна будівля:
Кабінет директора Розрахунок необхідної кількості персоналу - student2.ru  
Кабінет курівника зміни Розрахунок необхідної кількості персоналу - student2.ru  
Кімнати спеціалістів та службовців Розрахунок необхідної кількості персоналу - student2.ru  
Їдальня Розрахунок необхідної кількості персоналу - student2.ru  
Санвузли Розрахунок необхідної кількості персоналу - student2.ru  
Кімната для приймання їжі в другу зміну Розрахунок необхідної кількості персоналу - student2.ru  
Всього: Розрахунок необхідної кількості персоналу - student2.ru  

За даним курсовим проектом для спрощення розрахунків, приймаємо розмір допоміжної прощі _________ кв.м.

Тобто, загальна площа складу становить __________ кв.м., для полегшення графічного аналізу приймаємо Пс.з. = 10 000 кв.м.

Наши рекомендации