Види стандартів: стандарти організації, стандарти на продукцію, на процеси, на методи та технічні умови

01. Стандарт, що містить перелік характеристик, для яких значення чи інші дані встановлюються для виробу, процесу чи послуги в кожному випадку окремо.

02. Стандарт, що встановлює вимоги, які повинен задовольняти процес, щоб забезпечити свою відповідність призначенню.

03. Стандарт, що встановлює вимоги, які повинен задовольняти виріб щоб забезпечити свою відповідність призначенню.

04. Стандарт, прийнятий суб'єктом стандартизації іншого рівня, ніж національний орган стандартизації.

05. Стандарт, що встановлює методи випробування і порядок проведення випробувань.

6. Назвати стандарти ДСТУ 1.0, ДСТУ 1.1, ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.3, ДСТУ 1.5, ДСТУ 1.6, ДСТУ 1.7. ДСТУ 1.12 в порядку розглянутих питань:

01. Правила розроблення національних нормативних документів.

02. Правила побудови та вимоги до змісту нормативних документів.

03. Правила реєстрації нормативних документів.

04. Правила ведення справ нормативних документів.

05. Терміни та визначення основних понять з стандартизації.

06. Правила і методи прийняття міждержавних стандартів.

07. Основні положення національної стандартизації.

08. Правила побудови та позначення технічних умов.

7. Які питання розглядають Декрети КМУ "Про стандартизацію і сертифікацію", "Про державний нагляд за додержанням стандартів...":

01. Правові основи держнагляду за додержанням стандартів, норм і правил суб'єктами підприємницької діяльності.

02. Організацію робіт із стандартизації.

03. Правові основи стандартизації та сертифікації, організаційні форми їх функціонування.

04. Нормативні документи із стандартизації та вимоги до них.

05. Об'єкти і форми державного нагляду за додержанням стандартів.

5. Основні поняття та їх визначення: національна система стандартизації, комплексна стандартизація, нормативний документ, стандартизація, стандарт:

01. Нормативний документ, що встановлює, правила, настановні вказівки і є спрямованим на досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній сфері.

02. Документ, що встановлює правила, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів.

03. Діяльність, спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості за даних умов.

04. Система, яка визначає загальні організаційно–технічні правила виконання всіх видів робіт із стандартизації.

05. Стандартизація, при якій здійснюється встановлення системи взаємопов'язаних вимог до об'єкту стандартизації

Рекомендована література

Нормативно–правова:

1. Декрет КМУ "Про стандартизацію 10.05.1993.

2. Декрет КМУ "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.1993.

3. ДСТУ 1.0–2003 Національна стандартизація. Основні положення.

4. ДСТУ 1.6:2004 Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів.

5. ДСТУ 1.7–2001 Державна система стандартизації. Правила і методи прийняття та застосування міждержавних і регіональних стандартів.

Навчальна: [1, 2, 6]

Організація робіт з стандартизації і вимоги до змісту нормативних документів

■ Організація робіт з стандартизації.

■ Норма­тивні документи і порядок їх розроблення.

■ Правила позначення нормативних документів.

■ Зміст стандартів та технічних умов

В практичній діяльності робіт зі стандартизації необхідно вирішувати конкретні завдання, що стосуються різних галузей промисловості, науки, техніки, охорони середовища для проживання, наприклад: розробка методик вимірів концентрації забруднюючих речовин в об'єктах природного середовища; встановлення єдиних систем документації; розробка систем стандартів гармонізованих з міжнародними та інше. Такі завдання залежно від їх змісту можливо вирішувати в масштабах країни, галузі виробництва (міністерства) або підприємства.

Наши рекомендации