Розрахунок кількості відходів ламп

Визначити річну кількість і вагу люмінесцентних ртутьвмісних ламп, що підлягають заміні й утилізації в офісних приміщеннях або вуличному освітленні, для умов, представлених в табл. 6.1.
Розробити заходи зі складування та утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп.

Таблиця 6.1 - Вихідні дані для розрахунку

  Номер завдан-ня   Призначення освітлення Тип ламп Кількість вико рис-таних ламп n, шт. Строк служби лампи, q, год. Число часів роботи лампи за рік, t, час Вага однієї лампи, т, кг
Освітлення офіс- них приміщень ЛБ-20   0,17
Вуличне освітлення ДНАТ-250   0,25
Вуличне освітлення ДНАТ-250   0,25
Освітлення офіс- них приміщень ЛБ-20   0,17

Продовження таблиці 6.1

Вуличне освітлення ДНАТ-250   0,25
Освітлення офіс- них приміщень ЛБ-20   0,17
Вуличне освітлення ДНАТ-250   0,25
Вуличне освітлення ДНАТ-250   0,25
Освітлення офіс- них приміщень ЛБ-20   0,17
Вуличне освітлення ДНАТ-250   0,25
Освітлення офіс- них приміщень ЛБ-20   0,17
Вуличне освітлення ДНАТ-250   0,25
Вуличне освітлення ДНАТ-250   0,25
Освітлення офіс- них приміщень ЛБ-20   0,17
Вуличне освітлення ДНАТ-250 0,25
Освітлення офіс- них приміщень ЛБ-20 0,17
Вуличне освітлення ДНАТ-250   0,25
Вуличне освітлення ДНАТ-250 0,25
Освітлення офіс- них приміщень ЛБ-20   0,17
Вуличне освітлення ДНАТ-250   0,25
Вуличне освітлення ДНАТ-250   0,25
Освітлення офіс- них приміщень ЛБ-20   0,17

Методичні вказівки до виконання задачі № 1

1. Річна кількість люмінесцентних ртутьвмісних ламп (N), що підлягають заміні й утилізації в офісних приміщеннях або вуличному освітленні, знаходиться за формулою:

розрахунок кількості відходів ламп - student2.ru , шт/рік

де n - кількість ламп, які використовують в офісних приміщеннях, шт;

q - строк служиы лампи, год.;

t - число годин роботи лампи за рік, год.

  1. Загальна вага ламп (М), які підлягають заміні і утилізації, розраховуємо за формулою:

розрахунок кількості відходів ламп - student2.ru , кг

де т - вага однієї лампи, кг.

3.При розробці заходів щодо утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп необхідно врахувати наступне:

- відпрацьовані лампи повинні складуватися в закритих картонних коробках у спеціально відведеному приміщенні;

- відпрацьовані лампи повинні щорічно здаватися на переробку спеціалізованої організації після укладення відповідного договору.

Задача № 2

Наши рекомендации